ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ที่ตั้งของโรงเรียน
จำนวนนักเรียน
นักเรียนทุนเรียนดี
เกียรติคุณที่ได้รับ
สรุปผลการประเมินคุณภาพ
แผนที่โรงเรียน
คณะผู้บริหาร
บุคลากร
คณะครูสายชั้นอนุบาล ๑
คณะครูสายชั้นอนุบาล ๒
คณะครูสายชั้น ป.๑
คณะครูสายชั้น ป.๒
คณะครูสายชั้น ป.๓
คณะครูสายชั้น ป.๔
คณะครูสายชั้น ป.๕
คณะครูสายชั้น ป.๖
ครูสายพิเศษชั้น ป.1-3
ครูสายพิเศษชั้น ป.4-6
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
แม่ครัว
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย
อัตราข้าราชการครู ตามวิชาเอก
อัตราข้าราชการครู ตามวุฒิการศึกษา
คณะกรรมการสภานักเรียน
ผลงาน ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วิทยากรแกนนำ Intel Teach Essentials
งานวิจัยในชั้นเรียน
กำลังออนไลน์1คน
ผู้ชมวันนี้84คน
ผู้ชมเมื่อวาน170คน
ผู้ชมเดือนนี้1072คน
ผู้ชมเดือนก่อน5855คน
ผู้ชมทั้งสิ้น315157คน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
หมวดหมู่ดาวน์โหลด
หลักสูตรใหม่
รายงานประจำปีสถานศึกษา ปีการศึกษา 2555 Adobe Acrobat Document 1.5 MB ดาวน์โหลด 966 ครั้ง

รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2552

รายชื่อนักเรียนสอบชิงทุนป.2ปีการศึกษา 2552

รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2553

รายชื่อนักเรียนสอบชิงทุนป.2ปีการศึกษา 2553

รายชือนักเรียนปีการศึกษา 2554

ประกันคุณภาพอนุบาล

มาตรฐานอนุบาล

รายชื่อนักเรียนปี 2555
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2555 Excel Spreadsheet 364 KB ดาวน์โหลด 579 ครั้ง
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2555 ดาวน์โหลด 83 ครั้ง

รายชื่อนักเรียนสอบชิงทุนเรียนดี ป.2 ปีการศึกษา 2555
รายชื่อนักเรียนสอบชิงทุนเรียนดีป.2 ปี55 Excel Spreadsheet 40 KB ดาวน์โหลด 191 ครั้ง

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน

รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์(SAR) ปี 2554

กิจกรรมรักการอ่าน

กิจกรรมรักการอ่าน

กิจกรรมรักการอ่าน

รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ปี2556

รายชื่อนักเรียนปี2557

รายงานการประเมินตนเองระดับปี2556
รายงานการประเมินตนเองปฐมวัยปี2556 ZIP Archive 3.14 MB ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
รายงานการประเมินตนเองระดับประถมศึกษาปี2556 RAR Archive 3.54 MB ดาวน์โหลด 32 ครั้ง

โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
10/11 หมู่ 11 ซอยหมู่บ้านเสรีอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร