ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ที่ตั้งของโรงเรียน
จำนวนนักเรียน
นักเรียนทุนเรียนดี
เกียรติคุณที่ได้รับ
สรุปผลการประเมินคุณภาพ
แผนที่โรงเรียน
คณะผู้บริหาร
บุคลากร
คณะครูสายชั้นอนุบาล ๑
คณะครูสายชั้นอนุบาล ๒
คณะครูสายชั้น ป.๑
คณะครูสายชั้น ป.๒
คณะครูสายชั้น ป.๓
คณะครูสายชั้น ป.๔
คณะครูสายชั้น ป.๕
คณะครูสายชั้น ป.๖
ครูสายพิเศษชั้น ป.1-3
ครูสายพิเศษชั้น ป.4-6
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
แม่ครัว
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย
อัตราข้าราชการครู ตามวิชาเอก
อัตราข้าราชการครู ตามวุฒิการศึกษา
คณะกรรมการสภานักเรียน
ผลงาน ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วิทยากรแกนนำ Intel Teach Essentials
งานวิจัยในชั้นเรียน
กำลังออนไลน์5คน
ผู้ชมวันนี้70คน
ผู้ชมเมื่อวาน170คน
ผู้ชมเดือนนี้1058คน
ผู้ชมเดือนก่อน5855คน
ผู้ชมทั้งสิ้น315143คน
กิจกรรมโรงเรียน
17 ม.ค. 2556 (เข้าชม 632 ครั้ง)
รางวัลครูศิลปะยอดเยี่ยม อันดับ 1 ของครูกรุงเทพมหานคร
ครูกิตติพรรณ  เจริญสุข ครู คศ.1 โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ได้รับรางวัล ครูศิลปะยอดเยี่ยม อันดับ 1 ของครูกร
17 ม.ค. 2556 (เข้าชม 373 ครั้ง)
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
 ครูที่ได้รับรางวัล 7 ท่าน  1. นางกิตติพรรณ  เจิรญสุข  2. นายณรงค์ศักดิ์  อมาตยพงศ์    3. นางสาวเบญจะ&n
11 ม.ค. 2556 (เข้าชม 1117 ครั้ง)
กิจกรรมวันเด็กและกีฬาสี
โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กและกีฬาสี ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2556 โดยท่านผู้อำนวยการนภาพ
26 ธ.ค. 2555 (เข้าชม 1496 ครั้ง)
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือยุวกาชาด
ค่ายลูกเสือ ยุวกาชาดระดับ2 วันที่ 25-27 ธันวาคม 2555
08 ธ.ค. 2555 (เข้าชม 1610 ครั้ง)
กิจกรรมวันพ่อ
08 ธ.ค. 2555 (เข้าชม 313 ครั้ง)
ผอ.พบนักเรียนเปิดภาคเรียนที่ 2
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  นักเรียนรับฟังนโยบายของท่านผู้อำนวยการโรงเรียน
08 ธ.ค. 2555 (เข้าชม 306 ครั้ง)
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
17 ส.ค. 2555 (เข้าชม 1089 ครั้ง)
กิจกรรมวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์
โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ จัดงานวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ในวันที่ 14-17 สิงหาคม 2555
13 ส.ค. 2555 (เข้าชม 3924 ครั้ง)
กิจกรรมวันแม่

โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมวันแม่ขึ้นในวันที่ 10 สิงหาคม  2555 ขอขอบคุณ พ่อ แม่ ผู้ปกครองทุกท่

01 ส.ค. 2555 (เข้าชม 1630 ครั้ง)
กิจกรรมวันส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา
โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ จัดกิจกรรมวันส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ในวันที่ 31   
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/21 Next »

โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
10/11 หมู่ 11 ซอยหมู่บ้านเสรีอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร